Praktische zaken

Op deze pagina zijn alle praktische zaken beschreven die van belang zijn voor uw behandeling.

Kamer van Koophandelnummer: 09184460

AGB-Codes: Praktijk: 94055442, Zorgverlener: 94005762

BIG-registratiecode: 09063095925

Verzekeraars en gemeente: Mijn praktijk heeft voor 2022 een contract met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat alle behandelingen vergoed worden, mits de behandeling aan de gestelde eisen qua aard van de problematiek en de behandeling voldoet. Verzekeraars vergoeden bijvoorbeeld geen behandelingen van aanpassingsstoornissen en relatietherapie. Bij de telefonische screening en bij de intake wordt gekeken of uw behandeling tot de vergoede zorg behoort.

De praktijk heeft voor de behandeling van kinderen een contract met de 7 gemeentes die vallen onder de regio FoodValley.

Privacybeleid: Alle praktijken hebben een privacybeleid. Hier vindt u mijn privacybeleid. (link volgt)

Klachten- en geschillenregeling:

Als u een klacht hebt, dan nodig ik u uit om daarover met mij te spreken. Samen kunnen we vaak de meeste klachten naar tevredenheid oplossen. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan bestaat de mogelijkheid om een gesprek te voeren over uw klacht met een collega van De Binnenplaats.  Deze collega zal zoveel mogelijk een neutrale positie innemen en met u kijken of uw klacht verholpen kan worden.   Wanneer we in deze gesprekken niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u u wenden tot de LVVP, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Hier is de klachten- en geschillenregeling ondergebracht. U kunt hier meer informatie vinden (https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/)

Kwaliteit: Elke 5 jaar wordt mijn praktijk gevisiteerd waarbij gekeken wordt of ik aan de kwaliteitseisen voldoe. In 2017 was dat het geval. De visitatie 2022 loopt dit najaar. (logo LVVP visitatie toevoegen)

Alle praktijken zijn verplicht een kwaliteitsstatuut te publiceren. Hier vindt u mijn kwaliteitststatuut (link volgt)

De praktijk heeft een veilig incidentenmeldsysteem.

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.