Tarieven

Met vrijwel alle zorgverzekeraars zijn voor 2021 contracten afgesloten. Als u een verwijsbrief van de huisarts hebt voor psychologische zorg in de Basis GGZ worden de kosten bij veel psychologische problemen vergoed. Overheid en verzekeraars bepalen welke behandelingen voor welke soorten problemen vergoed worden.

Voor niet vergoede zorg of bij keuze zelf te betalen ontvangt u van mij een factuur. Een consult van maximaal 45 minuten kost € 95. Tarieven van cursussen worden op de betreffende pagina op deze site aangekondigd.

Ook deelname aan een cursussen kan mogelijk vergoed worden, afhankelijk van de aard van de problematiek en de verwijzing. Overleg hierover met Jolande  Zewuster.

Hou bij het kiezen van uw zorgverzekering rekening met het feit dat in sommige polissen de verzekeraar kiest bij welke psycholoog u terecht kunt. Met een restitutiepolis hebt u de meeste keuzevrijheid.

Houd er rekening mee dat de consulten bij de psycholoog worden afgehaald van het verplichte eigen risico dat we jaarlijks moeten betalen.

Bij niet verschijnen zonder bericht en bij annulering van de afspraak minder dan 24 uur van tevoren wordt het consult bij u in rekening gebracht (dus niet bij de zorgverzekeraar. Die vergoedt geen te laat afgezegde consulten).

Bij betaling gelden de algemene betalingsvoorwaarden volgens het Nederlands Instituut van Psychologen.

Reacties zijn gesloten.